افرا رایان : اولین و بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای آموزش موسیقی: نرم افزار های مقدماتی
افرا رایان : اولین و بزرگترین تولید کننده نرم افزارهای آموزش موسیقی

نرم افزار های مقدماتی


\

نرم افزار مقدماتی آموزش تار

این نرم افزار شامل :

آموزش تئوری موسیقی:شناخت موسیقی,تعریف اصوات هارمونیک,شناخت نتها,سکوتها و ...آشنایی با ساختار ساز تار , معرفی سیمها, پرده ها و کوک های متداول تارمبانی مقدماتی فراگیری ساز تار , نمایش موقعیت قرار گیری دست راست و چپ روی ساز , و تمرینات متنوع جهت فراگیری تکنیکهای مقدماتی ساز تار
امکانات نرم افزار :
امکان انتخاب زاویه دید و انتخاب دوربین
امکان چاپ نتهای آموزشی
امکان کنترل حرکت نتها

فرمت:

CD

تعداد:

1 حلقه

هنرآموز:

خانم بهاره فیاضی

قیمت:

85.000 ريال

\
\
دریافت فیلم نمایشی
تاریخچه ساز تار


\

نرم افزار مقدماتی آموزش سه تار

این نرم افزار شامل :

آموزش تئوری موسیقی : شناخت موسیقی , تعریف اصوات هارمونیک , شناخت نتها , خطوط حامل , مفهوم متر و... نمایش عملی شیوه انداختن سیم ساز , شیوه پرده بندی سه تار و کوکهای متداول این ساز تاریخچه ساز سه تار , شیوه نشستن , وضعیت دستها روی ساز و معرفی پرده های سه تار اجرای درسها و اتودهای مقدماتی فراگیری سه تار : انواع مضرابها , اجرای نت چنگ , اجرای نت دولاچنگ , اجرای پرده میان دسته و ...
امکانات نرم افزار :
امکان انتخاب زاویه دید و انتخاب دوربین
امکان چاپ نتهای آموزشی
امکان کنترل حرکت نتها

فرمت:

CD

تعداد:

1 حلقه

هنرآموز:

آقای عرفان گنجه ای

قیمت:

85.000 ريال

\
\
دریافت فیلم نمایشی
تاریخچه ساز سه تار


\

نرم افزار مقدماتی آموزش سنتور

این نرم افزار شامل :

آموزش تئوری موسیقی : شناخت نتها , سکوتها , ریتم , وزن خوانی و ... توضیحاتی پیرامون سنتور و مختصات آن , مضراب سنتور , موسیقی دستگاهی ایران , ردیفهای معتبر برای سنتور , لیست نوازندگان برجسته سنتور در صده اخیر طریقه صحیح نشستن پشت سنتور و گرفتن مضراب و نواختن آن , کوک کردن سنتور , و تمرینات مضراب زنی به همراه تصویر برداری از سه زاویه و .... اجرای تمرینهایی در دستگاه شور , آواز ابوعطا و

امکانات نرم افزار :

امکان انتخاب زاویه دید و انتخاب دوربین
امکان چاپ نتهای آموزشی
امکان کنترل حرکت نتها

فرمت:

CD

تعداد:

1  حلقه

هنرآموز:

آقای سپهر رفیعیان

قیمت:

85.000 ريال

\
\
دریافت فیلم نمایشی
تاریخچه ساز سنتور


\

نرم افزار مقدماتی آموزش تمبک

این نرم افزار شامل :

تئوری موسیقی : , آشنایی با نتها , آشنایی با سکوتها , شناخت خطوط حامل آشنایی با میزان و انواع آنها , سنکپ , ضد ضرب و حرکت در موسیقی نکاتی راجع به ضرب و ضربخوانان در ایران نکاتی راجع به ساز تمبک , نت نویسی تنبک , شناخت دستها و انگشتان , طرز نشستن و گرفتن تمبک , طرز قرار دادن دسته روی تنبک اجرای تم بشکن یا پلنگ بک میانه یا انگشت سوم , , اشاره دست راست و چپ , اجرای همزمان بک و بشکن , ریز پر یا نه انگشتی , اشاره یا زینت و ....

امکانات نرم افزار :

امکان انتخاب زاویه دید و انتخاب دوربین
امکان چاپ نتهای آموزشی
امکان کنترل حرکت نتها

فرمت:

CD

تعداد:

1  حلقه

هنرآموز:

آقای پیمان صحیحی

قیمت:

85.000 ريال

\
\
دریافت فیلم نمایشی
تاریخچه ساز تمبک


\

نرم افزار مقدماتی آموزش کمانچه


این نرم افزار شامل :

آموزش تئوری موسیقی : شناخت موسیقی ,معرفی نتها و کشش آنها , علائم تغییر دهنده , کسر میزان , انواع میزان شناخت ریتم وزن خوانی و ... معرفی ساز کمانچه , آرشه کشی , انگشت گذاری در پوزیسیونهای مختلف , اجرای نتهای نقطه دار , تکیه و نتهای زینت , درآب و ویبراسیون و آهنگهای محلی و زیبا
امکانات نرم افزار :
امکان انتخاب زاویه دید و انتخاب دوربین
امکان چاپ نتهای آموزشی
امکان کنترل حرکت نتها

فرمت:

CD

تعداد:

1  حلقه

هنرآموز:

آقای مقدس

قیمت:

85.000 ريال

\
\
دریافت فیلم نمایشی
تاریخچه ساز کمانچه


\

نرم افزار مقدماتی آموزش عود

این نرم افزار شامل :

آموزش تئوری موسیقی : شناخت موسیقی ,معرفی نتها و کشش آنها , علائم تغییر دهنده , کسر میزان , انواع میزان ,شناخت ریتم و وزن خوانی و ... معرفی ساز , انگشت گذاری , سیم های دست باز , اجراهایی از نتهای چنگ و دو لاچنگ , آماده سازی ریز, مضراب چپ و راست , تمرینهای ویراسیون و تریل , اجرای تریوله و اجرای چند قطعه ضربی
امکانات نرم افزار :
امکان انتخاب زاویه دید و انتخاب دوربین
امکان چاپ نتهای آموزشی
امکان کنترل حرکت نتها

فرمت:

CD

تعداد:

1  حلقه

هنرآموز:

خانم بهاره چم آسمانی

قیمت:

85.000 ريال

\
\
دریافت فیلم نمایشی
تاریخجه سازعود


\

نرم افزار مقدماتی آموزش دف

این نرم افزار شامل :

نرم افزار آموزش دف شامل : مختصری از تئوری موسیقی , آشنایی با ریتم و وزن خوانی , آشنایی با خط نت مخصوص دف و ... نحوه گرفتن دف , نواحی سه گانه , اجرای تم , اجرای میانه , اجرای کناره , اجرای زنجیر , اجرای شلاقی , ریتمهای ساده,اجرای ریز , نت های چنگ و دو لاچنگ , ریتمهای 8/5 و8/6 , ریتم کردی محلی و تک نوازی
امکانات نرم افزار :
امکان انتخاب زاویه دید و انتخاب دوربین
امکان چاپ نتهای آموزشی
امکان کنترل حرکت نتها

فرمت:

CD

تعداد:

1  حلقه

هنرآموز:

آقای غلامرضا زند کریمی

قیمت:

85.000 ريال

\
\
دریافت فیلم نمایشی
تاریخچه ساز دف


\

نرم افزار مقدماتی آموزش گیتار

این نرم افزار شامل :

شنیدن صدای کوک صحیح جهت نوآموزان , آشنایی با سیمهای گیتار و اسم آنها , معرفی انگشتان دست چپ و راست , معرفی آکوردها به همراه فیلم اجرای هر آکورد , مضراب زنی دست راست , ارائه تمرینات ابتدا به صورت تکنوازی و به صورت دو نوازی , فیلم اجرای تمرینت در دو زاویه نمایش دست چپ و راست و اجرای 10 آهنگ و دهها نکته آموزشی دیگر
امکانات نرم افزار :
امکان انتخاب زاویه دید و انتخاب دوربین
امکان چاپ نتهای آموزشی
امکان کنترل حرکت نتها

فرمت:

CD

تعداد:

1  حلقه

هنرآموز:

چارلز رامیرز

قیمت:

85.000 ريال

\
\
دریافت فیلم نمایشی
تاریخچه گیتار


\

نرم افزار مقدماتی آموزش ویولن 1

این نرم افزار شامل :

نرم افزار آموزش آموزش مقدماتی ویولن در دو نسخه و ده حلقه cd مهیا شده که علاوه بر آموزش تئوری موسیقی و مقدمات آموزش ویولن (شامل طرز گرفتن ساز ویولن , کوکهای ویولن و پوزیسیونهای مختلف...) کتاب اول و دوم هنرستان موسیقی ملی شادروان روح ا... خالقی به طور کامل آموزش داده خواهد شد .
امکانات نرم افزار :
امکان انتخاب زاویه دید و انتخاب دوربین
امکان چاپ نتهای آموزشی
امکان کنترل حرکت نتها

فرمت:

CD

تعداد:

5  حلقه

هنرآموز:

آقای حبیب ا... جمالی

قیمت:

170.000 ريال

\
\
دریافت فیلم نمایشی
تاریخچه ویولن


\

نرم افزار مقدماتی آموزش ویولن 2

این نرم افزار شامل :

نرم افزار آموزش آموزش مقدماتی ویولن در دو نسخه و ده حلقه cd مهیا شده که علاوه بر آموزش تئوری موسیقی و مقدمات آموزش ویولن (شامل طرز گرفتن ساز ویولن , کوکهای ویولن و پوزیسیونهای مختلف...) کتاب اول و دوم هنرستان موسیقی ملی شادروان روح ا... خالقی به طور کامل آموزش داده خواهد شد .
امکانات نرم افزار :
امکان انتخاب زاویه دید و انتخاب دوربین
امکان چاپ نتهای آموزشی
امکان کنترل حرکت نتها

فرمت:

CD

تعداد:

5  حلقه

هنرآموز:

آقای حبیب ا... جمالی

قیمت:

170.000 ريال

\
\
دریافت فیلم نمایشی
آشنایی با ساز ویولن


\

نرم افزار مقدماتی آموزش پیانو

این نرم افزار شامل :

معرفی ساز تئوری موسیقی آموزش از مبتدی تا حرفه ای آموزش به سه طریق فیلم انیمیشن – نت به نت تدریس 400 مبحث آموزش نواختن 70 آهنگ زیبا
امکانات نرم افزار :
امکان انتخاب زاویه دید و انتخاب دوربین
امکان چاپ نتهای آموزشی
امکان کنترل حرکت نتها

فرمت:

CD

تعداد:

1  حلقه

هنرآموز:

قیمت:

85.000 ريال

\
\
دریافت فیلم نمایشی
تارخچه پیانو


نرم افزار مقدماتی آموزش آواز


این نرم افزار شامل :

نرم افزار آموزش آواز صداسازی و پرورش حنجره تکنیک آواز نمرین نفس تمرین ماهور تمرین بیات ترک تمرین اصفهان تمرین همایون

امکانات نرم افزار :

امکان انتخاب زاویه دید و انتخاب دوربین
امکان چاپ نتهای آموزشی
امکان کنترل حرکت نتها

فرمت:

CD

تعداد:

1  حلقه

هنرآموز:

آقای قنبری

قیمت:

85.000 ريال

\
\
دریافت فیلم نمایشی
تاریخچه آواز در ایران


تمامي کالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشند و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
بهینه سازیو طراحی وب سایتگروه طراحی حرفه ای وب سایتطراحی حرفه ای وب سایت